«۱۰۹ ملوان ايرانی گروگان دزدان دريايی سومالی هستند»
Radio Farda
07-Dec-2011

سعيد ايزديان، معاون امور دريايی سازمان بنادر و دريانوردی می گويد درحال حاضر ۱۰۹ ملوان ايرانی گروگان دزدان دريايی سومالی هستند. وی همچنين گفته است، دزدان دريايی همچنان هفت کشتی صيادی ايرانی را در اختيار دارند.

به گزارش روز چهارشنبه سامانه خبری سازمان بنادر و دريانوردی ايران، سعيد ايزديان درمورد حمله دزدان دريايی به کشتی های صيادی ايرانی گفته است:« ۳۱ شناور ماهيگيری ايرانی در سال ۸۹ و يک ماهه اول سال جاری در خليج عدن و آب های سومالی مورد حمله دزدان دريايی قرار گرفته و ربوده شده است.»

سعيد ايزديان می گويد که از ارديبهشت ۱۳۹۰ تاکنون گزارشی درخصوص ربوده شدن کشتی های صيادی ايرانی دريافت نکرده است و نخستين شناور از اين ۳۱ فروند در تاريخ ۶ فروردين ماه ۸۹ و آخرين آن در ۱۷ فروردين سال جاری ربوده شده است.

معاون امور دريايی سازمان بنادرودريانوردی می گويد، در جريان حملات دزدان دريايی سه ملوان ايرانی کشته و شش فروند ش... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark