مهدوی‌کنی: رهبری گفتند اصلاح‌طلب‌ها بگویند اشتباه کردیم
Aftab News
04-Dec-2011

می‌گویم اگر رهبر را قبول دارید، ایشان می‌گویند هرکس آمد و گفت من این اصول و قانون اساسی و انقلاب و اسلام و رهبری را قبول دارم، حتی اگر اختلاف سلیقه با من هم دارد، نباید از انقلاب طرد شوند. پرسیدیم اصلاح‌طلب‌ها چطور؟ گفتند اگر آمدند و اقرار به اشتباه کردند، مسئله‌ای نیست، ولی نه اینکه بگویند ما می‌خواهیم بیاییم در انتخابات و از نان پخته شده استفاده کنیم. بیایند و بگویند ما در برهه‌ای اشتباه کردیم و حالا هم فهمیده‌ایم و دیگر نمی‌خواهیم آن اشتباهات را تکرار کنیم.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark