قصه پردازی‌های اسلام‌گرایان، به مد روز رفتار کردن چپ‌گرایان، و تسخیر سفارت
خودنویس / ستاره ثابتی
04-Dec-2011
این روز‌ها بعضی‌ از دانشگاهیان ایرانی‌ - آمریکایی (؟؟؟؟) که اینجا و  اینجا ادعای این را دارند که روشن‌فکران جناح مخالف حکومت هم هستند و هنوز هم بنا به مًد روز چپ مانده‌اند سعی‌ دارند به ما بفهمانند که چطور آمریکا و مداخله‌ی بشر دوستانه غرب *به چندان دلیل انسان دوستانه نیست. انگار که ما خود تا به حال *ملتفت این جریان نبوده‌ایم! انگار که ما را با دانشجویان سال اول کلاس‌های مقدماتی‌شان اشتباه گرفته باشند. 
 >>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark