ایران در والیبال از مصر پیش افتاد، مصر در دموکراسی ایران را جا گذاشت
khodnevis
29-Nov-2011 (one comment)

در روزی که والیبالیست‌های ایرانی از مصری‌ها پیش افتادند، دموکراسی در مصر
یک گام از ایران سبقت گرفت. دیروز، میلیون‌ها مصری که در هفته‌های اخیر
شاهد نزاع‌ها ورقابت‌های تند سیاسی در نقاط حساس کشورشان بوده‌اند، در
انتخاباتی شرکت کردند که حسنی مبارک و یارانش نتیجه را تعیین نمی‌کنند. با
وجودی که بسیاری به سلامت انتخابات امید بسته‌اند، اما نمی‌توان نگرانی‌های
غرب و بسیاری از مصری‌ها بابت قدرت گرفتن «اخوان المسلمین» و گروه‌های
اسلام‌گرا را نادیده گرفت

روز گذشته شاید برای طرفداران والیبال روزی به یاد ماندنی بود. ایران قهرمان آفریقا را شکست داد، اما کسانی که

تحولات اجتماعی را می‌نگرند شاید افسوس خوردند که چرا در ایران، برگزاری
انتخاباتی مثل انتخابات دیروز و امروز مصر غیر قابل تصور است.

دیروز کسانی به پای صندوق‌ها رفتند که سال‌های سال نتیجه‌ای جز رفتن
گزینه‌های حاکمیت به... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Direct Link

by IranFirst on

If the link is not re-directing correclty, please use the following direct link to the article

//www.khodnevis.org/persian/%D8%B1%D8%B3%D8%A...