تایید حکم قطع ید یک شهروند تهرانی در دادگاه تجدید نظر
Hrna
28-Nov-2011

خبرگزاری هرانا - حکم شهروندی که مدتی قبل با رای قاضی دادگاه جزایی تهران
به قطع ید محکوم شده بود، با تایید در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان
تهران، به زودی اجرا می‌شود.

به گزارش خراسان، یک شهروند تهرانی به نام "یاشار" پیشتر به اتهام سرقت از یک قنادی حکم قطع دست دریافت کرده‌بود.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه متهم
در سرقت از قنادی با شکستن در و قفل گاوصندوق هتک حرز کرده و عمل وی از
مصادیق سرقت حدی بود، قاضی وی را با استناد به مواد ۱۹۸ تا ۲۰۱ قانون
مجازات اسلامی و آیه "السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما..." به قطع دست
محکوم کرد.

این حکم با اعتراض متهم رو به رو و برای
فرجام خواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد اما زرگر، رئیس شعبه ۳۶ دادگاه
تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده و با توجه به اعترافات متهم، بر این حکم
صحه گذاشت و پرونده را برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark