بعنوان یک خلبان ایرانی واقعا شرم بر این سیستم آخوندی و حماقت آنها باشه خیلی خوشحالم که در ایران نیستم و اسیری ...
pars news
28-Nov-2011

از این پس هیچ هواپیمای بدون ذکر یا فاطمه زهرا و قرائت زیارت عاشورا و اذان حق تردد از خاک ایران را ندارد! در مقابله با تحریمهای یاتا / اذان , زیارت عاشورا و صلوات برای همه پروازهای عبوری از خاک ایران اجباری شد! به گزارش فارس نیوز بعد از تحریم هواپیماهای جمهوری اسلامی توسط یاتا در اقدامی متقابل به دستور مقامات هواپیمایی جمهوری اسلامی از این پس هیچ هواپیمای بدون ذکر یا فاطمه زهرا و قرائت زیارت عاشورا و اذان حق تردد از خاک ایران را ندارد!   هواپیماهای خارجی برای عبور از مرزهای هوایی ایران باید شعایر اسلامی را رعایت کنند. به گزارش فارس نیوز بعد از تحریم هواپیماهای جمهوری اسلام... >>>
recommended by moniri

Share/Save/Bookmark