طرح حذف خامنه اي كليد خورد؛ انفجار ملارد يك «ترور نافرجام» بود!
babakdad.blogspot.com / Babak Dad
27-Nov-2011 (4 comments)

سپاه پاسداران از ابتدا مدعي بود انفجار بر اثر جابجايي يك زاغه قديمي مهمات در حوالي ملارد رخ داده، اما با به ميان آمدن نام سردار تهراني مقدم ناگزير شد بخشي از واقعيت را بيان كند. خبر اوليه سپاه درباره كشته شدن يك سردار عاليرتبه سپاه (تهراني مقدم) در امر معمولي «جا به جايي زاغه مهمات» يك خبر ساختگي و مضحك بود! مثل اين بود كه بگويند يك «جراح قلب» در حال جابجايي يخچال رستوران بيمارستان، كشته شده است!
براي همين سپاه در اطلاع رساني بعدي، اعتراف كرد انفجار در «سامانه موشكي سپاه» روي داده و سردار تهراني مقدم هم در حال «تست موشك» كشته شده است. در صورتي كه از ظواهر امر چنين بر مي آيد كه سردار تهراني مقدم و افسران سپاه در حال جابجايي موشك نمونه از پايگاه مدرس به «پايگاه الغدير» بوده اند. پايگاهي كه در شمال پايگاه مدرس (حومه گرمدره) قرار دارد و از ضريب امنيتي بالايي براي حضور رهبري برخوردار است و احتمالا" محل برگزاري مراسم «رونمايي... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Anahid Hojjati

.

by Anahid Hojjati on


vildemose

The article makes sense

by vildemose on

The article makes sense given the secrecy involved in covering it up.

""توان گفت «كودتا در كودتا» كه از فرداي كودتاي انتخاباتي 88 انتظارش مي رفت، اكنون در حال طراحي در اتاق هاي مخفي دو جريان حاكم است و حاميان دو طيف احمدي نژاد - خامنه اي، در حال طراحي برنامه اي براي «حذف سريع» همديگر هستند. به هر حال آن چنانكه سپاه پاسداران بارها اعلام كرده، اتفاق خونين ملارد منشأ خارجي نداشته و يك اتفاق با «منشأ داخلي» بوده است!

نتيجه گيري ها ادامه دارند!"

 

"It is the chain of communicat­ion, not the means of production­, that determines a social process."

-- Robert Anton Wilson


Anahid Hojjati

Very interesting article

by Anahid Hojjati on

Thanks Shifteh.


Maryam Hojjat

Thanks Shifteh for great article

by Maryam Hojjat on

I hope these bastards kill each other before IRANIANS kill them.