اروپا تحریم می‌کند، جمهوری اسلامی تهدید
Rooz Online / Mohammad Reza Yazdanpanah
23-Nov-2011

رئیس دو قوه از سه قوه جمهوری اسلامی، واکنش تندی به دور تازه تحریم های بین المللی و افزایش فشارهای غرب علیه تهران نشان دادند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در سخنانی همزمان اما جداگانه به شدت علیه اروپا و آمریکا موضع گرفتند و آنها را به "واکنش" متقابل تهدید کردند.
لاریجانی در توضیحی بیشتر گفت که "مجلس شورای اسلامی اقدام انگلیس و سایر کشورهای غربی را در تحریم های جدید بی پاسخ نمی گذارد" و احمدی نژاد نیز کشورهای اروپايی را به دليل پيروی از آمريکا در تشديد تحريم ها بر ضد جمهوری اسلامی، "نوچه" و "نوکرهای بی اختيار" خطاب کرد.
این اظهارات تند، آخرین واکنش های ارشدترین مقامات جمهوری اسلامی به دور تازه تحریم های کشورهای اروپایی و آمریکا علیه تهران است که برای نخستین بار بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و طبق اعلام رسمی تعدادی از دولت های اروپایی، قر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark