دستگاه امنیتی ایران تجمع حمایتی کارگران ازجنبش "وال استریت"را ممنوع اعلام کرد
Radio France / رضا ولی‌زاده
18-Nov-2011 (2 comments)
جمع اتحادیه های کارگری در حمایت جنبش
اعتراضی «اشغال وال استریت» در ایران ممنوع اعلام شد. مامورین امنیتی یکی
از اعضای «اتحادیه آزاد کارگران ایران» را به نام شیث امانی احضار کرده اند
و به او به عنوان نمایندۀ این اتحادیه اعلام کرده اند از برگزاری هرگونه
تجمعی در حمایت از جنبش اشغال وال استریت و اعتراض به قانون کار خودداری
کنند.

 

به گزارش سایت خبری «اتحادیه آزاد کارگران ایران»
مأموران امنیتی صبح چهارشنبه 25 آبان "شیث امانی" را که یکی از اعضای
«اتحادیه آزاد کارگران ایران» است احضار کرده و به او گفته اند از قصد این
اتحادیه برای برگزاری تجمع در شهر سنندج به مناسبت سالروز تصویب قانون کار و
حمایت از جنبش اشغال "وال استریت" با خبر شده و از خواسته اند تا به عنوان
نمایندۀ این اتحادیه از هرگونه برنامه ریزی برای برگزاری چنین تجمع هایی
خودداری کنند.
روز بیست و نهم آبا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

interestingly obvious.

by Roozbeh_Gilani on

While IRI leadership and their online rent a mouth crowd are screaming about their "support for wall street protesters", the Iranian workers' shows of support for the wall street protesters are suppressed by the IRI! 

Not surprising, since  IRI is nothing more than a half cooked, semi feudal, pre mature capitalist system, degenerated into fascism of the worst kind, the Islamist fascism.    

"Personal business must yield to collective interest."


IranFirst

Direct Link

by IranFirst on

If the link is not re-directing correctly, please use the following direct link

//www.persian.rfi.fr/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF...