نامه آیت الله بروجردی به خانم هیلاری کلینتون
bbc
12-Nov-2011 (2 comments)

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از رهسا، سید حسین کاظمینی بروجردی، روحانی ایرانی و مخالف تئوری ولایت فقیه است. وی مخالف دخالت دین در سیاست و طرفدار جدایی دین از دولت و بازگشت به اصل دین سنتی است و خواسته خود را به طور علنی و آشکار خواستار شده بود و اخیراً نامه سرگشاده ای به خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نوشته است که از نظرتان می گذرد

>>>
Darius Kadivar

Dissident Cleric's Response to Hillary Clinton

by Darius Kadivar on

Correct Link HereShare/Save/Bookmark

 
shushtari

GOD BLESS

by shushtari on

 HIM;...

he's a very brave man.....I'm afraid they filthy akhoonds will kill him like they did montazeri :(