احمدی نژاد: بنده فقط ۱۰ درصد حرف ها را تاکنون زده ام
Jonbesh-e Rah-e Sabz
03-Nov-2011

جـــرس: در واکنش به انتشار اظهارات محمود احمدی نژاد در جمع گروهی از اعضای ستاد انتخاباتی‌ خود، که گفته بود: "تنها ۱۰ درصد حرف‌های خود را گفته و ممکن است ۲۵ درصد دیگر حرف‌هایش را در آینده مطرح کند، اما مابقی را برای مصالحی هرگز نمی تواند بگوید"، یکی از سایت های حامی دولت، بدون تکذیب مفاد سخنان رئیس دولت، رسانه های انتشار دهنده را مورد حمله قرار داد و آنها را "دروغ پرداز" و "مزور" نامید.
تارنمای «نسیم»، روز پنجشنبه به نقل از برخی منابع خبری گزارش داده بود که محمود احمدی‌نژاد در جمع گروهی از اعضای ستاد انتخاباتی‌ خود در سال‌های ۸۴ و ۸۸ اعلام کرده است که "قوه قضائیه آبروی دولت را برده٬ چرا که انحراف دولت حرف سخیفی است" و وی تنها ۱۰ درصد حرف‌های خود را گفته و ممکن است ۲۵ درصد دیگر حرف‌هایش را در آینده مطرح کند، اما مابقی را به خاطر برخی مصالح هرگر نمی تواند بگوید.
دروغ پرداز و مزورند و تحریف کننده >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark