خدا سايه خانم كلينتون را كم نكند
کیهان / شریعتمداری
29-Oct-2011

خانم هيلاري كلينتون، چنانكه گويي با هووي خود «خانم مونيكا» جرّ و بحث كرده و براي او خط و نشان مي كشد در اظهاراتي سخيف و احمقانه مي گويد اگر معترضان در ايران نيز مانند مردم ليبي از آمريكا درخواست كمك كنند، دولت آمريكا به كمك آنان مي شتابد!

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark