گزارش احمد شهید از وضع حقوق بشر ایران
BBC Persian / Bahman Kalbasi
14-Oct-2011 (2 comments)

احمد شهید در پایان این گزارش ابراز امیدواری کرده است که حکومت ایران راه را برای گفتگوی سازنده باز کند.

او بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است اجازه دهند او به ایران سفر کند. این در حالیست که ایران می گوید که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد و اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
yolanda

.........

by yolanda on

Thank God the guy is doing something!

I hope his findings makes into mainstream media! I can't wait!


yolanda

.........

by yolanda on

Thank God the guy is doing something!

I hope his findings makes into mainstream media! I can't wait!