ثبت نام از نیروهای استشهادی برای حمله به منافع سعودی در منطقه و جهان
Shia-News
14-Oct-2011 (one comment)

ثبت نام از نیروهای استشهادی برای حمله به منافع سعودی در منطقه و جهان

با توجه به فرمایش نورانی پیامبر که فرمودند :
من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ... و از آنجا که پادشاهی وهابیت در 20 سال
گذشته پشتیبان تمامی حرکتهای تروریستی و انتحاری بر ضد مسلمانان بخصوص
شیعیان مظلوم عراق،پاکستان،افغانستان وحتی ایران بوده؛ " شیعه نیوز " از
تمامی جوانانی که برای دفاع از کیان تشیع و نوامیس مسلمانان و نیزضربه
زدن به منافع غده چرکین وهابیت آماده گی دارند ثبت نام بعمل می آورد فارسی / English / عربی / اردو /   بـِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ و الصِّ... >>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Assassination Plan Made Sense to these IRI Idiots

by IranFirst on

For those who ask why would IRI engage in the stupid clumsy
assassination plan. Or say its not not "logical". It maybe not logical
for you, but for Islam-infested brains such as Mesbah Yazdi and
thousands of his idiot followers (many among the terrorist Sepah), they
are following a religious order and in barbaric Islam there is no logic.