نامه‌ی ناتولی درخشان، شهروند بهایی به آیت‌الله خامنه‌ای
Rahana / ناتولی درخشان
18-Sep-2011 (one comment)

جناب آیت الله!

ظلم پایدار نمی ماند. شما که ولی امر مسلمین هستید، مطمئنا این بیان حضرت علی (ع) به مالک اَشتر را بارها خوانده اید:” هر آن ظلمی که در محدودۀ فرمانروائی تو می شود اول آن ظلم را به نام تو می نویسند “

پس به گوش باشید، ما آنچه را که باید بگوییم علی رغمِ تمام تهدیدها و حبس ها و عواقبی که دارد گفته ایم تا بار دیگر بدانید چقدر تحتِ فشار و نابرابری و بی عدالتی هستیم. آنچه به میان آمد تنها مشتی از خروارها جورِ وارده بر جامعه بهائی ایران بود .

به امید روزی که نور عدالت بر جای جای این سرزمین کهن پرتو افکند!

>>>
recommended by Mona 19

Share/Save/Bookmark

 
maziar 58

..

by maziar 58 on

be omeed aan rooz.

without the rapist republic.

Maziar