محرومیت دائمی مجید توکلی از ادامه تحصیل
Daneshjoo news
18-Sep-2011

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتی، حکم محرومیت دائمی مجید توکلی از تحصیل را ابلاغ نمود. این حکم بر اساس درخواست وزارت علوم در سال ۱۳۸۸ صادر شده است.به گزارش دانشجونیوز، بر اساس حکم جدیدی که به تازگی بر روی پرونده مجید توکلی در زندان افزوده شده، وی از حق تحصیل در زندان محروم شده است و در صورت آزادی نیز حق تحصیل در هیچ یک از دانشگاه های کشور را نخواهد داشت.

این حکم بر اساس درخواست وزارت علوم از ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، قاضی صلواتی، در زمان رسیدگی به پرونده اتهامات وی، در آخرین مورد بازداشت وی در ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۸۸ صادر شده است.

>>>
recommended by Mona 19

Share/Save/Bookmark