آقای خامنه ای با چه زبانی بگویند؟
Mojtaba Vahedi
11-Sep-2011

روز بیستم اردیبهشت ماه ۸۸ یادداشتی در آفتاب یزد نوشتم که می دانستم در آن زمان ، نتیجه مستقیمی به دنبال نخواهد داشت اما گمان می کردم نگارش آن برای ثبت در تاریخ لازم است . موضوع آن یادداشت ، تأکید برآین نکته بود که عده ای از صاحب نفوذان نظامی ، سیاسی و رسانه ای حکومت ، تصمیم جدی گرفته اند کسی جز احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور دهم انتخاب نشود . پایان بخش یادداشت مورد نظر این جملات بود که اصولگرایانی که «قراراست با پیروزی آنها همه اهل ایمان دردنیا خوشحال شوند ظاهراً به هر زبانی که توانسته اند خاتمی ، موسوی و کروبی را مخاطب قرار داده اند تا بلکه آنها را از رقابت با احمدی نژاد منصرف نمایند و لذا اکنون مشخص نیست این بندگان خاص خدا با ، چه زبانی باید پیام خود را منتقل نمایند تا اصلاح طلبان با کناره گیری داوطل‫بانه ، آنطرفی ها را از برخی موضع گیری ها ، بی نیاز کنند.»

هنوز ساعاتی از ترزیع روزنامه نگذشته بود که تماس های ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark