خامنه ای: به جای ایران قبل از اسلام بر ایران بعد از اسلام تاکید شود
بی بی سی
29-Aug-2011

آیت الله خامنه ای در ادامه اظهارات خود، نکاتی را در مورد گرایش به ستایش از فرهنگ ایرانی نیز مطرح کرد و گفت: "در مورد علاقه به ایران، به جای تاکید بر ایران قبل از اسلام، بر ایران بعد از اسلام تاکید شود زیرا افتخارات ایران بعد از اسلام در هیچ دوره ای از تاریخ ایران وجود نداشته است."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark