'جلوگیری از انتشار عمومی نرخ تورم در ایران'
BBC Persian
20-Aug-2011

یکی از نمایندگان مجلس ایران از قول رئیس مرکز آمار ایران گفته است که از این مرکز خواسته شده تا نرخ تورم ایران به صورت عمومی منتشر نشود.

موسی الرضا ثروتی گفته است که رئیس مرکز آمار این موضوع را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است.

آقای ثروتی می گوید اعضای کمیسیون به رئیس مرکز آمار گفته اند که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار موظف به انتشار عمومی نرخ تورم است.

حدود دو ماه پیش، مرکز آمار ایران نرخ تورم را به جای بانک مرکزی این کشور منتشر کرد و اعلام شد که از این پس این کار را هر ماه ادامه خواهد داد.

آخرین نرخ تورم منتشر شده از سوی مرکز آمار با نرخ اعلامی بانک مرکزی که ۱۶.۳ درصد است اختلاف دارد و نرخ تورم را ۱۹.۶ درصد می داند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم را هر ماه محاسبه می کرده اما آن را در اختیار مقام های دولتی قرار می‌داده است.

این مرکز از زیر مجموعه های دولتی است و همچون بانک مرکزی مستقل از دول... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark