مجاهدین خلق هیچ ربطی به جنبش سبز ندارند
roozonline / فرشته قاضی
16-Aug-2011
"آنها اکنون نامه ای را امضا کرده اند که خواهان باقی ماندن سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان های تروریستی است.

اروند آبراهامیان، علی انصاری، رضا اصلان، شائول بخاش، مهرزاد بروجردی،
جان کول، جیمز دوبینز، فریده فرهی، دخی فصیحیان، هادی قائمی، فاطمه حقیقت
جو، کوان هریس، نادر هاشمی، رامین جهانبگلو، محسن کدیور، مهران کامروا،
استفان کینزر، جان لیمبرت، اسکات لوکاس، فیروزه محمودی، رضا مرعشی، آزاده
معاونی، رسول نفیسی، سحرنمازیخواه، تریتا پارسی، پل پیلار، نسرین رحیمیه،
ر.ک.رمضانی، جیسون رضائیان، احمد صدری، محمود صدری، محمد سهیمی، الهه شریف
پورهیکس، ساسان شعاع منش، گری سیک، جان تیرمن وواینه وایت امضا کنندگان
نامه مذکور هستند. تریتا پارسی به عنوان یکی از کسانی که نامش در این نامه
به چشم میخورد به "روز" می گوید این نامه قرار است روز پنج شنبه در روزنامه
و وب سایت فایننشال تایمز منتش... >>>

recommended by yaar

Share/Save/Bookmark