انتقاد مصباح یزدی ازبکارگیری اصطلاح "دوست دارم" و "دلم می خواهد"در بین جوانان
Daneshjoo News
12-Aug-2011

محمد تقی مصباح یزدی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری در ایران و از روحانیون نظریه پرداز نزدیک به دولت از ترویج آنچه که فرهنگ غربی میان جوانان ایرانی خوانده، انتقاد کرده است و با «الحادی» خواندن برخی از اصطلاحات روزمره جوانان نظیر«مواظب خودت باش» و یا «بعد می‌بینمت» به جای خداحافظی را آسیب پذیر دانسته است.

به گزارش دانشجونیوز، این روحانی طرفدار سرسخت دولت که به کنار گذاشتن «اصطلاحات فرهنگی اصیل» انتقاد کرده است و لفظ «دلم می‌خواهد» و همچنین «دوست دارم» را از واژه های فرهنگ غربی دانسته است و آن را معادل «شرک» ارزیابی کرده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark