چرا "بيداری اسلامی" با غارت و دزدی کليد می‌خورد؟
gooya news / بابک داد
11-Aug-2011

آدم‌ها و حکومت‌ها خود تعيين می‌کنند نام‌شان چگونه در تاريخ ثبت شود؛ سران جمهوری اسلامی مدل طالبانی آن را انتخاب کرده‌اند و از هر حرکت غارت‌گرانه، متجاوزانه و هرج‌ومرج‌طلبانه‌ای با نام بيداری اسلامی حمايت کرده‌اند و چشم بر جناياتی که بر ملت بی‌گناه سوريه می‌رود، بست

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark