مقاله مهشید امیرشاهی در دفاع از بختیار در روزنامه آیندگان
bbc persian
08-Aug-2011 (one comment)


مهشید امیرشاهی، نویسنده ایرانی در شماره ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ روزنامه آیندگان مقاله ای با عنوان "کسی نیست از بختیار حمایت کند؟" منتشر کرد.

او در این مقاله از روشنفکران ایرانی که در مقابل دخالت روحانیان در سیاست سکوت کرده بودند و از سیاستمداران، نمایندگان مجلس و دیپلمات هایی انتقاد کرد که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، رنگ عوض کرده بودند.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

DK, Thanks for posting

by Maryam Hojjat on

How sad what ever she said came true.