فاجعه سد گتوند؛ 10روز پس از افتتاح/ گزارش تصویری
Aftab News
07-Aug-2011 (2 comments)

آفتاب: سد گتوند پايين‌دست‌ترين سد مخزنی رودخانه كارون است كه 10 روز پيش توسط محمود احمدی‌نژاد افتتاح گرديد.

به گزارش آفتاب به نقل از تعامل، سه روز بعد از افتتاح، آب از پتوی رسی رد شد و نمک‌های ناحیه زیرین دیوار حائل، در آب حل شد و دیوار حائل، نشست کرد.

اين در حالی بود كه از دو سال پيش اعتراض‌های رسانه‌ای و کارشناسی مبنی بر وجود معادن نمک در مخزن سد، موجب ايجاد ترديد در بهره‌برداری از آن شده بود.

>>>
Shifteh Ansari

10 days after inauguration by Mahmoud, dam settles

by Shifteh Ansari on

Here is a more comprehensive report on what happened:  //www.taamolnews.ir/fa/news/2051/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9B-10%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%B9%DA%A9%D8%B3

Is it true that Sepaah was the contractor?Share/Save/Bookmark

 
vildemose

 Absolute waste of

by vildemose on

 Absolute waste of collective national wealth. The incompetence of the IRI leadership boggles the mind. When are people going to wake up..?

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx