'کاهش' سرمایه گذاران در صنعت نفت ایران
بی بی سی
04-Aug-2011

سازمان بازرسی کنگره آمریکا اعلام کرده که تعداد کمپانی های خارجی سرمایه گذار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران از ۴۳ شرکت به ۱۶ شرکت رسیده است.

گزارش این سازمان ساعاتی پس از آن در واشنگتن منتشر شد که مجلس ایران، با انتصاب سرتیپ پاسدار رستم قاسمی به وزارت نفت این کشور موافقت کرد.

سازمان بازرسی کنگره آمریکا گفته است که شرکت های خارجی سه علت را برای خروج از صنایع نفت و گاز ایران اعلام کرده اند: پایان دوره قرارداد، دشواری فعالیت در ایران و فشارهای ناشی از تحریم ها.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark