آمنه بهرامی از اجرای حکم قصاص مرد اسیدپاش منصرف شد
بی بی سی
31-Jul-2011

آمنه بهرامی، زن جوانی که شش سال پیش خواستگارش به روی صورتش اسید پاشیده بود، امروز در تهران از اجرای حکم قصاص منصرف شد.

گزارش ها از ایران حاکی از آن است که آمنه در آخرین لحظات، فرد مجرم را بخشیده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark