در جلسه نمایندگان با خامنه ای چه گذشت؟
Rooz Online / Farhad Alavi
28-Jul-2011

پس از برخورد تند نمایندگان با احمدی نژاد در جلسه معرفی وزیر ورزش و قطع سخنان وی با فریادهای «دو دو»، اخبار حکایت از احضارهیات رئیسه مجلس به بیت رهبرجمهوری اسلامی وانتقاد شدید آیت الله خامنه ای از رفتار مجلسیان داشت؛ روح الله حسینیان، نماینده حامی دولت در مجلس از قول رهبر جمهوری اسلامی این برخورد را رذیلانه خوانده بود. اینک متن کامل سخنان خامنه ای در این جلسه و پاسخ مجلسیان که در اختیار روز قرار گرفته در زیر می آید.

این متن عینا از نوار پیاده شده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark