هند برای خرید نفت با عربستان سعودی تماس گرفته است
بی بی سی
21-Jul-2011 (one comment)

به گفته منابع موثق در هند، پالایشگاه های نفت این کشور از عربستان سعودی، یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان، خواسته‌اند که در ماه آینده میلادی به آنها نفت بیشتری بفروشند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، علت تماس این پالایشگاه ها با عربستان سعودی برای خرید نفت، نگرانی هند از این است که ایران صدور نفت خود به هند را، به دلیل بدهی های معوقه این کشور، متوقف کند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Anahid Hojjati

Important news, thanks Fred

by Anahid Hojjati on

Previous News about India's non payment and this one regarding its intention to buy more oil from Saudis shows that we are getting closer to fall of this criminal regime. It would be great if people of Iran don't have to go through another sham election.