چند نکته و چند سوال از آقای تاج‌زاده و آقای مسعود بهنود
khodnevis / شهرام فریدونی
12-Jul-2011 (4 comments)


مطلب اخیر آقای تاجزاده در خصوص انتخابات  من را بر این وا داشت که چند سوال و چند نکته را مطرح کنم

آقای تاجزاده  در نوشته اش از میزان مشارکت  ۱۱ درصدی در انتخابات صحبت می‌کند. ایشان میفرمایند

 

«ما شکست خوردیم و نتیجه انتخابات را نیز به رسمیت شناختیم که البته دلیل شکست ما رای بالای رقیب نبود بلکه فقط ۱۱درصد مردم تهران درانتخابات شرکت کردند! بنده این اعتراف آقای تاجزاده را بی‌ربط با ادعای همین چند روز پیش آقای بهنود، تحلیل‌گر تلوزیون بی‌بی‌سی  نمی‌دانم و مایلم به دو نکته در این خصوص اشاره کنم، اما قبل از آن اجازه بدهید  که نکته‌ای را در خصوص این خبرگذاری روشن کنم!  بنا بر تعریف ویکیپدیا،  بی‌بی‌سی مخفف  بنگاه خبر رسانی / خبرپراکنی انگلیس است که تحت نظارت مستقیم و با ... >>>

Darius Kadivar

Tajzadeh & Behnoud's Objectivity Questioned

by Darius Kadivar on

To read article Go HereShare/Save/Bookmark

 
Mammad

He does not know what he is talking about

by Mammad on

Behnoud and Tajzadeh spoke about two different things: Tajzadeh about elections for 2nd city council in Tehran (not all of Iran), and Behnoud about election for Majles in all of Iran. Both were correct.

Mammad


Darius Kadivar

Loved Shahram Fereydoni's Swiss Cheese Metaphor ;0)))

by Darius Kadivar on

Loved this part :

جا دارد که ایشان از خود بپرسند که با کدام منطق باید پذیرفت که یک قانونی که باید جامع و مانع باشد می‌تواند مانند پنیر سویسی پر باشد از سوراخ؟


  which reminded me of Orson Welles' dialogue in the Third Man:   


http://www.youtube.com/watch?v=LDplfsZxrbg


    Also liked this comment :   لازم به تذکر است که کشورهایی نظیر سوئد، دانمارک و نروژ و کانادا هم که نام‌شان در صدر درخشان‌ترین دمکراسی های جهان می‌درخشد، از ناظران بین‌المللی دعوت می‌کنند تا جای شکی برای کسی نگذارند!    


World's Top Democratic Governments: Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2010(PHOTOS) - Huffington Post via the Economist

 

 

 


 


Darius Kadivar

Tricky Behnoud ... Don't think we are all asleep ;0))

by Darius Kadivar on