رهبر ایران: ادعاهای دیدار با امام زمان غالبا دروغ یا توهم است
ی بی سی
09-Jul-2011 (one comment)

آقای خامنه ای امروز شنبه ۱۸ تیر (۹ ژوئیه) در دیدار با گروهی از پژوهشگران مذهبی در تهران گفت: "یکی از خطرهای بزرگی در موضوع مهدویت، کارهای عامیانه، جاهلانه، غیرمستند و متکی بر تخیلات و توهمات است که زمینه ساز مدعیان دروغین و دوری مردم از حقیقت واقعی انتظار خواهد شد".

آیت الله خامنه ای در سخنان امروز خود بدون اشاره مستقیم به این ادعاها گفت که انس گرفتن با امام زمان تنها از راه دور و از طریق "توسل" مورد نظر است.

او افزود: "برخی ادعاها و مطالب عامیانه در خصوص انس با حضرت از طریق دیدار حضوری غالبا دروغ و یا تخیلات ذهنی است".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
پندارنیک

Of Godly

by پندارنیک on

 

 

این پرت و پلا گویی‌های امام زمانی‌ به جای خودش؛ اجازه بدهید
اشاره بسیار مختصری داشته باشم به تاریخچه این لقب "خدایگان" که دوست
دانشمند و نازنین ما بّر قامت حجّت الاسلام علی‌ خامنه‌ای آویخته است:

تلاشِ آلوده زداییِ زبان فارسی‌ از واژگان تازی از نیمه دوم دهه چهل
شمسی‌ در ارتش شاهنشاهی آغاز شد، که کاربرد کلماتی مانند ترابری، پدافند،
تک‌ و پاتک از پیامد‌های های زیبا و به جای آنست که همگی‌ مورد استفاده
قرار گرفتند و به اصطلاح جا افتادند. این واژه خدایگان هم ساخته و پرداخته
همان دوران و تشکیلات است و قرار بود که جانشین لغت بوگندویِ عربی‌ِ "
اعلیحضرت " بشود که جای شما عزیزان خالی‌...اخبار صبح رادیو با عبارت
"خدایگان شاهنشاه....نمیدانم چی‌ چی‌" شروع شدن همان و تعطیل شدن بازار شهر
قم همان...و نزدیک بود که کار بد جوری بیخ پیدا کند.....سرتان را به درد
نیاورم.... عمر آن خدایگان از یکروز هم کمتر بود.....اعلیحضرت با سلام و
صلوات مجددا بّر اخبار شبانگاهی جلوس فرمودند...