علی شکوری راد: به دولت و شورای نگهبان اعتماد نداریم
JARAS
06-Jul-2011

شکوری راد در پاسخ به سئوالی، در وبلاگ خود نوشته است:« ما به این دولت و به این شورای نگهبان اطمینان نداریم و اگر اینها بخواهند به سیاق گذشته انتخابات برگزار کنند و نظارت مردمی موثر بر کار آنها نباشد، شرکت در انتخابات بی معنی است.»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark