واکنش سپاه به سخنان احمدی‌نژاد: در اسکله‌های ما فعالیت تجاری انجام نمی‌شود
مهر / رادیو فردا
03-Jul-2011

تنها یک روز پس از انتقاد محمود احمدی‌نژاد از برخی از نهادها در مورد «واردات غیر قانونی» کالا از برخی از نقاط مرزی و اسکله‌های غیرمجاز، فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرد که نهاد تحت فرماندهی‌اش «همچون سایر نهادهای نظامی، اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌شود.»

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark