وزارت ارشاد ایران 'بنیاد مد و لباس' راه اندازی کرده است
بی بی سی
01-Jul-2011 (one comment)

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسینی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، با اشاره به روز ۳۱ تیرماه که "روز عفاف و حجاب" نامگذاری شده، گفته است که "بنیاد ملی مد و لباس فعالیت خود را در راستانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب آغاز کرده است."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
پندارنیک

بیت کبری شانل

پندارنیک


 

 

 

یا تو بامزه شدی، یا من واسه چهارم ژوئیه کِیفورم. اینم چن تا پیشنهاد  خانه‌های مد مردانه:

 ممّد ارمنی
تقی‌ گُه چین
عباس لره
هاشم بوره
قاسم پررو

از تو چه پنهان که هر چه کوشیدم نتوانستم به نام زنان مضمون کوک کنم، که هر چه باشد آنان را قربانی ستم مضاعف میدانم.....بماند...

این را هم گفته باشم که زبانم لال قصد توهین و جسارت به عزیزان ارمنی و لٔر در کار نبوده و هرگز نخواهد بود.