آمریکا نیروی انتظامی ایران را این‌بار به خاطر سوریه تحریم کرد
بی بی سی
29-Jun-2011

دولت آمریکا نیروی انتظامی ایران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده این نیرو و احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام کمک به سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرده است.

وزارت خزانه داری و امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مشترک احمدرضا رادان را متهم کرده اند که در ماه آوریل سال جاری به دمشق سفر و درباره سرکوب معترضان سوری به مقام های امنیتی حکومت بشار اسد (کمکهای) "تخصصی" ارائه کرده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark