فارس:مزايده خودروی شخصی محمود احمدی نژاد صوری ونمايشی بود
Radio Farda
26-Jun-2011 (one comment)

خبرگزاری فارس به نقل از يک منبع آگاه اعلام کرد مزايده خودروی قديمی محمود احمدی نژاد، اقدامی صوری و نمايشی بوده و آن را در راستای چپاول بيت المال توسط حريان انحرافی فعال در منطقه آزاد اروند رود ناميد.

قرار بود عوايد ناشی از فروش خودروی محمود احمدی نژاد برای کمک به احداث مسکن معلولان و مددجويان استفاده شود.
اين اتهام ها چند روز پس از بازداشت علی اصغر پرهيزکار، مدير عامل منطقه آزاد اروندرود مطرح شده است. مقام های قضايی ايران دليل بازداشت او را اتهام های مالی اعلام کرده اند.
حاميان رهبر جمهوری اسلامی، اطرافيان محمود احمدی نژاد به ويژه اسفنديار رحيم مشايی را جريان انحرافی می نامند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Anahid Hojjati

.

by Anahid Hojjati on

Car trouble, Mahmoud?