خبرگزاری فارس می‌گوید کشف اسناد از کيف شاه دروغ بقایی بود
Radio Farda
26-Jun-2011

خبرگزاری فارس گزارش داد مدير عامل منطقه آزاد ارس پس از بازداشت گفته که کشف اسناد از کيف شاه در کاخ موزه نياوران با طراحی حميد بقايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد شکل گرفته است.

سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اينکه چمدان حاوی اسناد محرمانه جنگ جهانی دوم و برخی نامه نگاری های وزارت خارجه مربوط به قبل از انقلاب در خودروی محمدرضا شاه پيدا شده است.

خبرگزاری فارس می افزايد که مدير عامل بازداشت شده منطقه آزاد ارس همچنين گفته که اين سخنان برای انحراف افکار عمومی از سخنان جنجالی حميد بقايی درباره ترکيه صورت گرفته است.

سال گذشته حميد بقايی، نماينده وقت رييس جمهوری در آسيا، کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ ميلادی توسط امپراطوری عثمانی را نسل کشی دانست. اين اظهارات او با واکنش شديد ترکيه روبه رو شد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark