گزارشگر ویژه حقوق بشر را نمی پذیریم
Int.'l Campaign for Human Rights in Iran
23-Jun-2011

آقای لاریجانی در سخنان تلویزیونی خود که خبرگزاری های دولتی آن را منعکس کرده اند با حمله به کشورهای غربی گفته است که ایران خود مدعی موضوع حقوق بشر. صادق لاریجانی گفت:‌ «در بحث حقوق بشر، حتما تعامل هایی با سازمان ملل خواهیم داشت لیکن در چارچوب های منطقی نه به عنوان ابزاری علیه کشورمان.» او بار دیگر همچون برادر خود جوادلاریجانی که ریاست ستادحقوق بشر قوه قضاییه را به عهده دارد به انتقاد از آمریکا پرداخت و گفت : « خود آمریکا که به عراق و افغانستان حمله کرد و بسیاری از افراد را به خاک و خون کشید، ادعای حقوق بشر دارد درحالی که ما هنوز زندان های گوانتانامو و ابوغریب را فراموش نکرده ایم.» او با تکیه بر فرهنگی بودن موضوع حقوق بشر در جهان گفت: « هیچ دلیلی ندارد مبانی ای که از یک فرهنگ خاصی برخاسته همه به صورت یک چارچوب کلی پذیرفته شود… ما خودمان به برکت اسلام، از ۱۴۰۰ سال پیش از مدعیان حقوق بشر هستیم و در فضایی که دختران را زنده به گو... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark