4ساعت درگیری و حمله دههانفربه بیمارستان هاشمی نژاد مشهد بدون حضور پلیس
Saham News
22-Jun-2011 (2 comments)

جمعه ۲۶ خرداد دهها تن با سلاح سرد به بیمارستان هاشمی نژاد مشهد حمله کرده و به ارعاب و ضرب و شتم کادر پزشکی ، بیماران و مردم حاضر در این بیمارستان پرداختند.

به گزارش جرس، درحالیکه در هفته گذشته و برای جلوگیری از اعتراضات و راهپیمایی مردمی بارها ماموران پلیس ، یگان ویژه ، امنیتی و لباس شخصی خیابان های مشهد را در اختیار گرفته و حالت حکومت نظامی ایجاد کرده بودند ،۱۵۰ نفر بدون حضور هیچ پلیسی به بیمارستان هاشمی نژاد حمله کردند.

به گزارش روزنامه خراسان جمعه ۲۶ خرداد در پی انتقال دو فرد مجروح در اثر ضربات چاقو به بخش جراحی بیمارستان هاشمی نژاد مشهد ، ۱۵۰ تن از اراذل و اوباش وابسته به این دو تن به بیمارستان هاشمی نژاد مشهد حمله کرده و ۴ ساعت فضای بیمارستان را متشنج کردند. مهاجمان به ضرب و شتم کادر پزشکی بیمارستان پرداختند و با سلاح سرد کادر بیمارستان را تهدید کردند.

علی رغم حضور ۴ ساعته این افراد در بیمارستان هاشمی نژا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
azadi5

Iranian police is useless, unless

by azadi5 on

they are beating on unarmed women and children. How can 150 men cause this type of mayham in a hospital and police do nothing about it?


Maryam Hojjat

It is Getting Better In IRAN!

by Maryam Hojjat on

After all those Rapes and Hanging innocents and......