.تجاوز در ایران؛ زنگ خطری که شنیده نمی شود؟
بی بی سی / نیکی محجوب
20-Jun-2011 (one comment)

مسئولان قضایی استان گلستان از بازگشایی دو پرونده تجاوز در این منطقه خبر داده اند که در یکی از آنها قربانی به قتل رسیده است. این سومین پرونده تجاوز گروهی در استانهای مختلف ایران است که اخیرارسانه ای شده و به اعتقاد کارشناسان این حوادث زنگ خطر و نشان از جامعه بیماری است.

مقامات قضایی استان گلستان اعلام کرده اند که متهمان دستگیر شده و این دو پرونده به شکل ویژه رسیدگی می شود. عباس پوریانی، دادستان مرکز گلستان با اشاره به رسیدگی به این پرونده ها اعلام کرد: "پرونده نخست در شعبه سوم کیفری این استان در حال رسیدگی است و پس از قطعیت اتهام و تکمیل مستندات احکام اعدام اجرا می شود."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Vahoush Islami Running Civilized Iranians in

by Maryam Hojjat on

Past 32 yrs.  It has been going on since inception of IRR/IRI.