سفارت ایران در لندن اتهامات بریتانیا در مورد سوریه را محکوم کرد
BBC Persian
16-Jun-2011

سفارت ایران در لندن اتهامات اخیر مقامات بریتانیایی علیه دولت ایران مبنی بر کمک این کشور به دولت سوریه در سرکوب مخالفان را تکذیب و غرب را به داشتن معیارهای دوگانه در مواجهه با وقایع منطقه متهم کرد.
در بیانیه سفارت ایران آمده است: "بعضی مقامات بریتانیایی اخیرا اتهامات بی پایه و اساسی را در رابطه با وقایع سوریه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده اند؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران این اظهارات بی مورد را به شدت محکوم می کند و اتهامات نادرستی را که به هدف لکه دار کردن وجهه محبوب ایران در منطقه مطرح شده است، قویا تکذیب می نماید".

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark