شورای نگهبان رسما ادغام سه وزارتخانه را غیرقانونی اعلام کرد
BBC Persian
11-Jun-2011 (4 comments)

شورای نگهبان با ارسال نامه ای به مجلس رسما اعلام کرد که تشکیل وزارت امور زیربنایی مغایر با قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری فارس در این نامه شورای نگهبان آمده است: "با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهایی وزارت امور زیربنایی و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهایی آن به وزیر امور زیر بنایی را مغایر با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد."

روز پنج شنبه ۱۹ خرداد عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: "اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Shifteh Ansari

IranMilitaryForum.net

by Shifteh Ansari on

For the most part I have ignored you. If you label me one more time, I will flag your stupid comments. You boast a lot of baseless bravado, but you are indeed gutless and ball-less, because you never once took sides with the people of Iran who are suffering in the hands of a tyrannical dictatorship that has robbed them of their liberties and human rights.

Stop the name calling tarsoo!


amirparvizforsecularmonarchy

What a sad Joke, Rule of law my foot

by amirparvizforsecularmonarchy on

Iran doesn't even exist.

We have Islamic Republic of Hezbollah's Thugs


MM

What rule of law?

by MM on


default

So

by IranMilitaryForum.net on

There is such a thing as rule of law in Iran contrary to what most Zionist sympathizers promote here!

;-)