محمدجواد لاريجانی:‌ قصاص بسيار زيباست
Radio Zamaneh
01-Jun-2011

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران گفته است غربی‌ها با ايران بر سر قصاص مشکل دارند، در حالی‌که قصاص «بسيار زيبا و مهم» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لارجانی چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ در نشست حقوق بشر در ايران گفت: «در قصاص حيات است و از قضات درخواست می‌کنيم که در احکامی که در مورد اعدام و قصاص صادر می‌کنند، تفسير آن را هم بنويسند و تلگرافی رأی ندهند؛ زيرا ما هزاران پرونده اعدام و قصاص را ترجمه کرده و به جهان ارائه می‌کنيم.»

لاريجانی افزوده «در بحث اعدام‌ها يک سئوال مطرح می‌شود که چرا در ايران اعدام زياد است که دليل آن اين است که بيش‌ترين اعدام‌های ما مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر است.»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark