هاله سحابی به پدرش پیوست
Jonbesh-e Rah-e Sabz
31-May-2011 (one comment)

جرس: هاله سحابی در مراسم تشییع پدرش در اثر پنجه بوکس لباس شخصی ها درگذشت.

به گزارش جرس، هاله سحابی که صبح امروز در صف جلو تشییع کنندگان پیکر مهندس سحابی به رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی و لباس شخصی اعتراض کرد و مورد حمله آنان قرار گرفت.

گزارش یکی از شاهدان عینی حاکی است که ماموران مانع طی مسیر برای تشییع جنازه می شده اند. هاله سحابی که دسته گلی بدست داشته و جلوی همه حرکت می کرده با ممانعت ماموران مواجه می شود.ولی او می گوید باید از همین مسیر تشییع جنازه صورت گیرد. با مقاومت او ماموران به شدت اورا مضروب می کنند و با لگد به سینه اش می کوبند .او بیهوش می افتد . آخرین خبرها حاکی از پیوستن او به پدر است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Fatollah

RIP

by Fatollah on

This tragedy is beyond words...

I am so sorry.