جن گیر منحرف بازجوها را وادار به خواندن قرآن می کند
Rooz Online / Nazanin Kamdar
30-May-2011 (one comment)

بنا به گزارش سایت تندرو جهان نیوز، حسین صفار هرندی که خود از جمله افرادی است که در بازجویی از سران جبهه مشارکت حضور داشته، روز گذشته در محفل انصار حزب الله در مهدیه تهران گفته است:"

معتقدم جریان انحرافی بدنبال تنزل دادن موضوع به جن گیری و رمالی است اما آنها جرم های بزرگتری مرتکب شده اند... مجموعه نظام با راهکارهای خاص خود برخوردهایی را با عوامل جریان انحرافی انجام داده و تکاپوی اخیر آنها نیز به دلیل ضربه خوردن از این ناحیه است و امیدواریم رئیس جمهور نیز این جریان انحرافی را از خود دور کند و لذا در همین راستا گزارش بازجویی های عوامل جریان انحرافی به رئیس جمهور ارائه شده است.

او کوشیده است تا افراد موسوم به "جن گیرهای دولت" را به اصلاح طلبان منتسب کند و گفته است: "عنصر ملحد و رمال جریان انحرافی در دولت های قبلی نیز با عطاءالله مهاجرانی و غلامحسین کرباسچی همکاری داشته و بعد از این همکاری ها آقای حاشیه نشین دولت با ارتبا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Its very SAD Indeed

by Maryam Hojjat on

In 21 century such Morons running a country which was one of first civilization in the world.  Shame on ISLAM & ITS IRR/IRI.