«در دو سه ماه آینده خیلی چیزها تغییر خواهد کرد»
Deutsche Welle Persian
26-May-2011

این سئوال‌ها را باید در مورد یک حکومت استاندارد کنید که رسوایی داخلی یا خارجی برایش مهم است. من اتفاقاً دو سه روز پیش با یکی از دوستانی که اینجا فعال است، صحبت می‌کردم. ایشان می‌گفت تهدیدهایی شده و خب برای خود من هم تهدیدهایی پیش آمده است. گفتم، ببینید احتمال این که تهدیدها عملی شود خیلی زیاد است. برای این که یک حکومت رسوا اگر پنج قتل به سابقه‌ی قتل‌های خارج از کشورش هم اضافه شود، اتفاقی برایش نمی‌افتد. اگر دهها زندانی دیگر هم اضافه کند، خم به ابرو نمی‌آورد. حکومتی که رسماً مشخص شد، به اعتراف خودشان در زندان‌شان در زیر شکنجه پنج نفر کشته شدند و عامل اصلی این دستگیری‌ها و شکنجه‌ها و مرگ زیر شکنجه الان معاون ویژه‌ی احمدی‌نژاد است، برای یک چنین حکومت رسوایی شما فکر کنید که اگر موضع‌گیری شدید بین‌المللی یا مثلاً اعتراضات ظاهری صورت گیرد چه فرقی می‌کند. حتی اگر یک تظاهرات میلیونی هم شود، هیچ اتفاقی برای حکومتی که بدن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark