نامه به آقای فرزانه بصیرت
enabavi.com / Ebrahim Nabavi
25-May-2011 (2 comments)

آقای فرزانه با بصیرت!

البته که احمدی نژاد موجودی ابله است، اگر ابله نبود، باید می فهمید که خامنه ای آدمی نیست که قدرت را با کسی تقسیم کند. شش سال بعد از هاشمی، شش سال بعد از خاتمی و شش سال بعد از احمدی نژاد، شما شروع کردید به بستن دست و پای دولت تا صندلی قدرت تان آسیب نبیند. حالا هی جن کشف کنید و رمال دستگیر کنید. مردم ممکن است ساده باشند، ولی احمق نیستند. مشکل حکومت هم دقیقا این است که ضریب هوشی شان از متوسط مردم کمتر است. تنها دلیلی که شما احمدی نژاد را سریعا کنار نمی گذارید این است که نمی دانید با این مردم چه کنید و تنها دلیلی که مردم به خیابان نمی ریزند و شما را از صحنه تاریخ حذف نمی کنند، فقط بخاطر این است که مردم بیشتر از شما، کشور ایران و جامعه ایران را دوست دارند. اگر ایران نابود شود برای شما اهمیتی ندارد، اما بقول میرحسین موسوی مردم نمی خواهند در این موقعیت که شما برای حفظ خودتان همه کشور را نابود می کنید، شریک جرم شم... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Rahbar e Shayad must Have a dummy president

by Maryam Hojjat on

Rahbar not only is Shayad, thief, criminal but stupid as well. 


Maryam Hojjat

Bravo, Mr. Nabavi Gol Gofti

by Maryam Hojjat on

You told this shayad e Rahbar from all IRANIANs.