دیدار جمعی از بانوان نخبه با رهبر انقلاب
khamenei.ir / Ali Khamenei
22-May-2011

براساس همین مبنا و نگاه غلط، اگر زنان بخواهند در جوامع غربی نمود و شخصیت یابند باید حتماً به گونه‌ای رفتار كنند كه مردان یعنی طرف ذینفع می خواهند و می‌پسندند كه این اهانت بزرگترین ظلم و حق‌كشی در حق زنان است.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark