"وزارت اطلاعات 30 جاسوسي آمريكايي را دستگير كرد "
Nasim News Agency
21-May-2011

به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی می‌رساند، با عنایات الهی و در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی و ضداطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در داخل و خارج از کشور، شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا شناسایی و متلاشی شد.
این شبکه که توسط تعداد قابل توجهی از برجسته‌ترین افسران اطلاعاتی عملیاتی سازمان سیا در چند کشور جهان راه‌اندازی شده بود و با استفاده از پوشش‌ها و دام‌های گوناگون از قبیل ارایه ویزا، وعده اقامت، اشتغال و تحصیل در خارج از شکور و نیز با پوشش مراکز کاریابی درصدد فریب عده‌ای از شهروندان، تخلیه اطلاعاتی و به جاسوسی واداشتن آنها بود، با تلاش هوشمندانه و مخلصانه فرزندان فداکار شما، طی سلسله عملیات گسترده تعقیب و مراقبت (در داخل و خارج از کشور)، نفوذ، فریب و دوبل‌سازی، شناسایی شده و منهدم گردید.
از انبوه اطلاعات حاصل از شبکه مذکور مشخص شد که افسران سازمان سیا با بهره‌گیری از پایگاه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark