کویت ایرانی ها را ممنوع الورود کرد!
Tabnak
21-May-2011 (3 comments)

دولت کویت ورود اتباع ایرانی به این کشور را تحت هر بهانه و دلیلی تا اطلاع ثانونی ممنوع اعلام کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه کویتی الوطن، اداره کل مهاجرت کویت صدور هر نوع مجوز ویژه و ویزا برای سفر خانوادگی، گردشگری، ویژه یا بازرگانی، همچنین پیوستن به خانواده خواه به همسر یا فرزندان و ویزاهای کار را برای شهروندان پنج کشور و از جمله ایران متوقف کرد.

این پنج کشور، سوریه، عراق، ایران، پاکستان و افغانستان هستند و این ممنوعیت تا اطلاع بعدی معتبر است.

یک منبع امنیتی درکویت نیز دراین باره گفت: دلیل این موضوع ، مسائل امنیتی است. به دلیل اوضاع این کشورها که با تظاهرات و مطالبات برای سرنگونی حکومت ها روبه رو هستند(!) شمار زیادی از شهروندان این پنج کشور مقیم کویت تلاش می کنند خویشاوندان یا دوستان خود را که ممکن است از سوی دولت های خود تحت تعقیب باشند یا ترس از بازداشت داشته باشند به کویت منتقل کنند لذا تا اطلاع بع... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Bavafa

Kuwait = IRI dictatorship and rootless ness multiplied by 100

by Bavafa on

There is nothing to celebrate by this news!

Mehrdad


vildemose

what took them so

by vildemose on

what took them so long?

 


mahmoudg

How far have we sunk!

by mahmoudg on

Once the envy of these same worthless Arabs now we are on a black list.  Tofoo bar Islam and her caretakers in Iran and elsewhere for what it is only capable of: terorrism.