اهدای نشان سلطنتی بریتانیا به محمود خیامی
بی بی سی
19-May-2011 (one comment)

نشان سلطنتی سی بی ای، از عالیترین نشان‌های لیاقت در بریتانیاست و به پاس خدمات اجتماعی و نظامی به افراد داده می‌شود.

محمود خیامی پس از دریافت این نشان به بی‌بی‌سی فارسی گفت که خوشحال است که چنین نشانی به او اعطا شده است.

آقای خیامی گفت که دریافت این نشان کمی برایش ناراحت کننده هم هست چرا که او را یاد جوانان ایرانی می‌اندازد که لیاقت انجام کارهای زیادی را در ایران دارند ولی به خارج مهاجرت کرده‌اند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
پندارنیک

ایشون شکر زیادی میل می‌کنن

پندارنیک


 

 

 

اگه روزی روزگاری، وخت و حوصله داشتم، داستان کثافتکاری‌ها و زد و
بند‌های ایشون رو با دربار کثیف پهلوی و همچنین ماجرای کور شدن اون مهندس
جوان رو که چشمش را به خاطر سهل انگاری "ایران ناسیونال" از دست داد براتون
میگم( خود گلگیر سازش میدونه کی‌ رو میگم). وگرنه که بمونه واسه اون دنیا.